Joaquim Nadal i Farreras

“PASSATS DOS MESOS DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU GOVERN AVUI HI HA MENYS CONFIANÇA, MÉS DESCONCERT…”

Intervencio en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat sobre els anuncis d’ajustos pressupostaris i sobre la confiança dels ciutadans en el Govern

 Joaquim Nadal i Farreras

Gràcies, senyor president. Molt honorable president, passats dos mesos de la presa de possessió del seu Govern, i contra el que vostè acaba de dir ara, aquí a Catalunya avui hi ha menys confiança, més desconcert, més preocupació i més alarma. Per què? Primer perquè s’han embrancat, i potser ens hem embrancat tots plegats, en una guerra de xifres que no ha aportat res de bo. Segon, perquè vostès han anunciat un pla d’ajust que no coneixem, que no hem debatut en aquest Parlament i que ara sembla que potser presentaran en forma d’esborrany abans que sigui concretat amb el Govern espanyol. I, finalment perquè contra tot sentit comú, senyor president, el conjunt dels consellers i conselleres del seu Govern han començat a anunciar a tort i a dret, sense ordre ni concert, tota mena de retallades sense discriminació, sense prioritzar, sense fixar criteri, sense establir un ordre de jerarquia en allò que s’ha de retallar i allò que s’ha de mantenir. I crec que si haguessin fet les coses d’una manera diferent, i vostè pot pensar-hi i pensar que orientant les coses cap a un guió de quin ha de ser l’ajust i de com s’ha de concretar, allò que s’ha produït prèviament al debat pressupostari es produiria quan tocava.

Ja ho ha dit vostè, quan en parlarem? Quan vingui el pressupost. Però què ha passat? De moment, campi qui pugui, n’hem parlat abans.

El president de la Generalitat

Senyor Nadal, que vostè diu que hi ha menys confiança i més desconcert… M’admetrà que això és una opinió molt subjectiva, exactament igual que la meva quan dic el contrari, exactament igual. Però, bé, doncs, no sé… Vostè surti al carrer, vostè pot tenir una impressió, jo en puc tenir una altra. Jo crec, sincerament, que en aquest moment hi ha més confiança i menys desconcert, però, és igual, perquè d’aquí tampoc en traurem cap discussió, ni cap conclusió, diguem-ne, que serveixi per gaire cosa, no? Vostè diu que no hi ha prioritats. Sí que n’hi ha, de prioritats. Una prioritat era fer els deures i posar el pressupost de la Generalitat, que ho sabrem d’aquí a unes setmanes, en el nivell que pot estar. Això és una gran prioritat, que ens hi hem hagut de posar, i no em faci fer més valoracions, ens hi hem hagut de posar…, per nassos, obligatòriament, no hi havia altra sortida, no? I fins i tot dintre d’això algunes mesures que estan prenent alguns departaments marquen prioritat, senyor Nadal.

Quan el conseller Puig diu «no podrem repetir una convocatòria de vuit-cents i escaig de mossos d’esquadra, però la farem de sis-cents», reduint un 25 per cent aquesta convocatòria, està marcant una prioritat, està dient «no aturo aquest programa, però no pot ser exactament amb la mateixa intensitat que abans». I quan la consellera Rigau diu: «Escolteu, la setmana blanca no la repetirem» –els sona això, oi?–, «no la repetirem», està marcant una prioritat, perquè, segurament, això, gastar diners aquí no era la prioritat per lluitar contra el fracàs escolar. I quan el conseller de Salut diu: «S’ha d’aprimar l’estructura directiva dels hospitals», que és el que està fent, per exemple, en aquest moment, està marcant una prioritat, perquè vol dir que abans de tocar altres coses, el missatge serà: no cal tanta parafernàlia d’estructura directiva en els hospitals. Tots això són prioritats.

La presidenta

Per respondre, per repreguntar té la paraula l’honorable senyor Joaquim Nadal.

Joaquim Nadal i Farreras

Sí. Senyor president, li diré que la suma de totes les prioritats parcials anunciades d’una forma sectorial pels consellers del seu Govern no fa prioritat, que és la pressupostària, i ja en parlarem quan sigui l’hora. Però li faig tres propostes en un terreny simbòlic, en el terreny de les inversions: no aturi cap obra en marxa, per exemple, escoles i instituts, de l’últim paquet de l’Institut Català de Finances, que tenen noms i cognoms. Segon, no aturi cap obra licitada, adjudicada, no començada però que té un finançament compartit amb fons europeus i amb fons municipals. I, tercer, no aturi cap obra ni desviï els fons de caràcter finalista que ja han cobrat per obres d’infraestructures que estan adjudicades. I si vostè comença a complir en aquest sentit, potser començarem a entendre que els criteris d’estalvi i d’ajust responen a un programa global que podrem acceptar. I, finalment, senyor president, d’acord que hi ha notícies positives, les subscrivim totes, li recomano només que no se les atribueixi en exclusiva, ni Inditex, ni la gran superfície a Abrera, ni cap altra, no ho són amb solució de continuïtat, tenen pares, fills i mares d’abans, de després i de durant.

La presidenta

Joaquim Nadal i Farreras se li ha exhaurit el temps, senyor Nadal Joaquim Nadal i Farrerasprioritat, que és la pressupostària, i ja en parlarem quan sigui l’hora. Però li faig tres propostes en un terreny simbòlic, en el terreny de les inversions: no aturi cap obra en marxa, per exemple, escoles i instituts, de l’últim paquet de l’Institut Català de Finances, que tenen noms i cognoms. Segon, no aturi cap obra licitada, adjudicada, no començada però que té un finançament compartit amb fons europeus i amb fons municipals. I, tercer, no aturi cap obra ni desviï els fons de caràcter finalista que ja han cobrat per obres d’infraestructures que estan adjudicades. I si vostè comença a complir en aquest sentit, potser començarem a entendre que els criteris d’estalvi i d’ajust responen a un programa global que podrem acceptar.
I, finalment, senyor president, d’acord que hi ha notícies positives, les subscrivim totes, li recomano només que no se les atribueixi en exclusiva, ni Inditex ni la gran superfície a Abrera, ni cap altra, no ho són amb solució de continuïtat, tenen pares, fills i mares d’abans, de després i de durant 

Si voleu veure el video cliqueu aquí

23 febrer 2011 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , | Comentaris tancats a “PASSATS DOS MESOS DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU GOVERN AVUI HI HA MENYS CONFIANÇA, MÉS DESCONCERT…”

PREGUNTA SOBRE LA XARXA DE CARRETERES

Intervenció en el Ple del Parlament. Resposta a la pregunta al Consell Executiu a respondre oralment sobre les actuacions que considera prioritàries per tal de millorar la xarxa de carreteres de Catalunya l’any 2004

Publicada a:  DSPC-P, 8, pàg 53

24 Març 2004 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , , | Comentaris tancats a PREGUNTA SOBRE LA XARXA DE CARRETERES

PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT SOBRE LES PRIORITATS PER A 2003

Intervenció en el Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre com preveu respondre a les prioritats dels ciutadans de Catalunya per al 2003

Publicada a:  DSPC-P, 110, pàg 38 DSPC-P, 110, pàg 39

17 Desembre 2002 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , | Comentaris tancats a PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT SOBRE LES PRIORITATS PER A 2003