Joaquim Nadal i Farreras

COMUNICACIÓ

Intranet de PTOP

Avui el Govern ha aprovat el Pla de ports. Avancem cap el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya. Pels volts de l’estiu aprovarem el Pla d’infraestructures aeroportuàries (aeroports i heliports). I abans de finals d’any portarem al Govern per aprovació un text refós, el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, que inclourà els tres documents sectorials que haurem elaborat i aprovat prèviament (transports terrestres, ports i aeroports i heliports). Aquest nou Pla serà tramès al Parlament i serà objecte de concertació amb els grups parlamentaris i amb els agents econòmics i socials, per tal d’assolir un ampli consens i esdevenir així el document de referència per a les properes dues dècades.

Finalment ha plogut i ha plogut bé. Des dels finestrals de Tarradellas hem vist carregar-se l’horitzó i com s’alçaven escultures de núvols esglaonats en volums d’un negre turmentat a un gris diluït. Hem vist la plaça molla i quan hem sortit del clos de la gran ciutat hem percebut l’endreça d’un paisatge −matèria primera d’aquesta casa, com el territori- assaonat per un degoteig ben repartit. La geometria urbana, de teulades, terrats, carrers i places, la geometria al camp desvetllada per l’aigua que tonifica els colors, és una lliçó que hem d’aprendre cada dia, per apamar la realitat i després intervenir-hi. Sabent i mesurant les conseqüències, d’ordre o de desordre de l’acció humana.

La reflexió sobre el temps em du inexorablement al pas del temps. De forma regular signo sovint cartes de comiat de companys i companyes del departament que es jubilen. De forma més esporàdica signo també alguna carta de condol. M’agradaria que aquesta comunicació, que per a alguns serà l’única comunicació amb el conseller sigui mes directa més càlida. Sé que som molts i que no sempre és possible. Però vull que tots i totes els que treballeu en aquesta casa tingueu el convenciment que el meu desig és que traspuï sempre, per damunt de la imprescindible exigència de la feina, la calidesa humana de l’amistat i de la solidaritat. Amb l’agraïment per a tots els que han aportat a la nostra Administració les millors energies de les seves vides.

Anuncis

20 febrer 2007 Posted by | COMUNICACIONS, Intranet | , , , | Comentaris tancats a COMUNICACIÓ

PLANIFICAR EL FUTUR

El Periódico. Suplement

El Govern de la Generalitat proposa aquest Pla d’infraestructures del transport i el sotmet a la consideració de les entitats, l’opinió pública i les institucions. És ara una proposta que ha d’esdevenir un Pla de referència un cop completat aquest període d’audiència i s’hagi aprovat pel Consell Executiu. Ara és, doncs, el moment de completar-lo, de corregir-lo, d’ajustar-lo. És el moment de fer la reflexió conjunta que permet obrir l’horitzó temporal i establir una matriu d’intervenció territorial i de priorització que marqui la pauta per als propers vint anys.

Fa setanta anys, l’any 1935, la Generalitat va formular el seu Pla d’obres públiques. Ara el Govern de la Generalitat proposa una reflexió nova. Es tracta d’agrupar en el mateix pla i de forma integrada les infraestructures viàries i les ferroviàries i anunciar amb solemnitat i comprometre amb calendari que ha arribat l’hora de prioritzar el ferrocarril per damunt de la carretera. Aquest és el sentit de la diferència d’inversió que es proposa a favor del ferrocarril (25.177 MEUR ferrocarril i 11.938 carreteres) i que capgira una tendència inercial que s’havia mantingut fins ara. En aquest marc adquireix una especial rellevància la proposta de la línia orbital que ha d’unir Mataró i Vilanova en una mitja anella per municipis d’un segon corredor metropolità, i l’Eix Transversal Ferroviari que crea un nou eix més a l’interior i en paral·lel a l’Eix Transversal viari.

Una anàlisi retrospectiva de les propostes de xarxes formulades amb anterioritat ens posa davant l’evidència que som tributaris de planificacions anteriors mai no completades i que ara es reformulen amb una visió de futur integrada i crítica i que posa de manifest les necessitats de la nostra societat contemporània.

S’equivoquen els que pensen que el Pla assenyalant la prioritat del ferrocarril anuncia la fi de la carretera. Es tracta més aviat d’anunciar i demostrar el caràcter finit del territori, d’avaluar les limitacions territorials pel que fa al creixement il·limitat de la xarxa viària i fer una aposta decidida en el terreny de les inversions per capgirar la tendència.

Carreteres modernes, eficients i ajustades al territori en el disseny i els traçats, capilaritat territorial i una xarxa de transport públic potent com alternativa a l’ús indiscriminat del vehicle privat. Pensar l’horitzó de vint anys no és utòpic, és més aviat l’horitzó racional de la planificació i planificar és un imperatiu moral i polític dels governs.

29 Desembre 2005 Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, El Periódico | , , , | Comentaris tancats a PLANIFICAR EL FUTUR