Joaquim Nadal i Farreras

UN ANY NOU

Intranet de PTOP 

No vull començar aquest any 2009 sense una nova comunicació. Sóc molt conscient que han passat ja més de sis mesos des de la comunicació anterior. I en aquest lapse de temps han succeït moltes coses i, especialment, s’ha agreujat la crisi econòmica que afecta el món sencer. Les seves dures repercussions en el món immobiliari i financer s’han estès, més tard, a d’altres sectors vinculats al consum i això ha fet que comencessin a patir les estructures productives i que s’estengués el risc d’augment de l’atur i totes les seves conseqüències de caràcter individual i col·lectiu.

No vull, però, centrar-me en aquest tema. Sí que he de dir que des del sector públic tenim l’obligació de crear les condicions favorables per a la represa econòmica, i que ens correspon donar un impuls a la inversió pública per tal de mantenir i millorar el nostre parc d’infraestructures i, alhora, proporcionar activitat a les indústries associades.

Avui, però, en aquest inici d’any em sembla just i convenient que expressi el meu agraïment i el de tot el meu equip per la col·laboració estreta i intensa que tot el col·lectiu de treballadors i treballadores de PTOP aporteu al desplegament de les polítiques públiques del Govern i al servei de la comunitat. El passat 22 de desembre va fer ja cinc anys de l’arribada d’aquest equip a la Conselleria, el 22 de desembre de 2003, i des d’aquella data hem compartit projectes i propostes que han donat consistència sòlida a l’acció del Govern en el nostre camp.

Però vull també que el meu agraïment sigui concret i s’adreci, ara especialment a tots aquells que han hagut de respondre en diversos camps a les situacions d’emergència que s’han produït com a conseqüència de les pluges, de la neu i del temporal de llevant. Així, doncs, a tot el personal dels parcs de carreteres i dels serveis territorials i de la DGC, a tot el personal de les empreses que col·laboren amb el Departament en el manteniment integral i semiintegral, un reconeixement explícit per les tasques desenvolupades, per la capacitat de resposta, per la voluntat de coordinació amb el Servei Català de Trànsit. He vist els gruixos de la neu, els arbres caiguts, les tasques de les màquines llevaneus i puc dir-vos que s’ha actuat amb tenacitat per  minimitzar l’efecte del temporal de pluja i neu. També a tot el personal de carreteres, de l’Institut Geològic i de les empreses contractades per a fer front a la nova esllavissada a la paret dels Degotalls de Montserrat. Es tracta de tasques de risc i d’una gran complexitat, que s’estan duent a terme amb rigor, amb professionalitat, amb prudència i, alhora, amb evident preocupació per tal de tornar al més aviat millor l’activitat al monestir. És, doncs, just que faci un reconeixement explícit de les tasques que aquests dies s’estan realitzant des de la roca mateix fins a la neteja de la carretera.

I finalment, però no pas el menys important, he de fer un esment molt explícit de les conseqüències del temporal de llevant sobre els ports de Catalunya, la seva incidència en l’activitat de la flota pesquera i la devastació que ha deixat el temporal en ports, passeigs marítims, diversos punts de la costa i activitats públiques i privades. Primer de tot deixeu-me que expressi la solidaritat del Govern amb tots aquells que han patit directament l’angoixa de la situació d’alerta màxima que vam viure, i en segon lloc, vull agrair públicament tota la tasca duta a terme pel personal de l’empresa pública Ports de la Generalitat i a tot el personal del servei de ports i costes del Departament. En dies molt assenyalats no hi ha hagut festa ni treva, i ha calgut un gran esforç per atendre la situació d’emergència.

Ara, cal una tasca més pausada de reconstrucció i el compromís de reforçar les estructures portuàries per fer-les menys vulnerables que la nit del dia de Sant Esteve de l’any 2008.

I el meu reconeixement també al Servei de Premsa, que ha estat en tot moment fent el seguiment de les incidències que s’han produït per infomar tant del que succeïa com de les actuacions que es duien a terme des del Govern.

Vull que ens quedi clar a tots que ens ha correspost actuar i respondre des de tres camps ben diferenciats, ports, geologia i carreteres, a la situació creada per la meteorologia i que el Departament ha posat tot el seu esforç, com no podia ser de cap altra manera, a pal·liar els efectes del temporal.

Una cosa és saber que s’ha fet el que s’havia de fer i una altra igualment necessària és agrair la tasca de tothom en un final d’any no fàcil.

A les portes dels primers dies del nou any deixeu-me que us desitgi el millor per a tots, tant en el terreny personal, familiar, com en la feina al Departament.

5 gener 2009 Posted by | COMUNICACIONS, Intranet | , , , , | Comentaris tancats a UN ANY NOU

PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT SOBRE L’AGENDA DELS ÚLTIMS DIES

Intervenció en el Ple del Parlament.  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment sobre les qüestions de caràcter prioritari que han ocupat la seva atenció la setmana del 10 al 16 de desembre

Publicada a: DSPC-P, 75, pàg 47

19 Desembre 2001 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , | Comentaris tancats a PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT SOBRE L’AGENDA DELS ÚLTIMS DIES

COMPAREIXENÇA DEL GOVERN SOBRE ELS AIGUATS

Intervenció a la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern. Local. Sessió informativa amb els consellers de Governació i Relacions Institucionals, de Medi Ambient, d’Interior i de Política Territorial i Obres Públiques, sobre les actuacions previstes pel Govern per a pal·liar els efectes dels aiguats del dia 10 de juny

Publicada a:  DSPC-C, 67, pàg 15   DSPC-C, 67, pàg 29   DSPC-C, 67, pàg 31 i  DSPC-C, 67, pàg 34

22 Juny 2000 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , , | Comentaris tancats a COMPAREIXENÇA DEL GOVERN SOBRE ELS AIGUATS