Joaquim Nadal i Farreras

EL VALOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Intranet de PTOP

Haureu observat que en les darreres setmanes s’han produït alguns canvis en l’estructura de personal i directiva del Departament i del grup d’empreses que en depenen. S’ha reincorporat gent que havia buscat altres camins en el món privat i ha decidit finalment tornar a l’Administració, s’ha nomenat alguna sotsdirectora, el nou president de Gisa i la nova presidenta d’Ifercat.

Tots aquests canvis busquen la màxima eficiència i el ple rendiment de l’Administració pública amb la voluntat de fer un servei al ciutadà basat en paràmetres d’excel·lència i de qualitat.

En l’àmbit empresarial es tractava d’adequar les dues empreses de referència pel que fa l’obra pública a les necessitats i la demanda dels departaments que, a través del Govern,encarreguen feines a GISA i l’especificitat dels productes financers que ara calen tant per al finançament d’obres per sistemes extrapressupostaris o la singularitat de totes les inversions que s’originen al voltant de la línia 9 del metro. Aquest és el quadre que explica els canvis i que es complementa amb el paper, el reforç i la trajectòria d’altres empreses públiques més orientades a la producció de serveis en l’àmbit del ports, dels transports ferroviaris o  de la logística.

Però el reforç del grup d’empreses té el seu equivalent en la mateixa Administració que amb els canvis esmentats i els que vindran s’adequarà al nou organigrama del Departament i, sobretot, respondrà a les noves demandes que se’ns plantegen en un món molt nou i al qual ens hem d’adaptar i respondre.

Sé que en algun moment s’ha cregut que el reforçament o la simple creació de les empreses era viscut a la casa com un intent de desmantellament o de desapoderament de la funció pública i així s’havia viscut en part des de l’àmbit de les carreteres o dels serveis afectats.

Vull que quedi clar que el Govern busca la màxima eficiència, la plena complementarietat i col·laboració entre les empreses públiques i l’Administració, i vull fer explícit el meu compromís d’atorgar a la funció pública l’alt valor que li reconec i que he experimentat durant molts anys. La delimitació de funcions, el respecte mutu, la col·laboració institucional, i la recerca del valor afegit de la complementarietat seran els camins que caldrà recórrer perquè no hi hagi una competència insana, sinó una col·laboració productiva i estic segur que aquest serà el camí que emprendrem plegats.

Ningú no veurà minvades les seves atribucions, sinó que les veurà potenciades des de paràmetres nous d’eficiència per tal de garantir resultats que, ara, a vegades no es produeixen per disfuncions, encavalcament de feines o simplement per dificultats tècniques o pressupostàries.

Hem tingut i tindrem per norma bàsica l’alta valoració de la funció pública i així ho reconeixerem com ho hem fet sempre a aquells treballadors que s’integren en el nostre col·lectiu sobre la base d’uns drets i de la més estricta professionalitat que prevalen damunt de qualsevol altre paràmetre subjectiu.

Ja veieu que avui m’he posat poc poètic i això que la tebior de l’aire, aquest estiu anticipat i l’esclat de la primavera hi conviden. Us hi convido amablement a gaudir-ne i a no oblidar mai com a norma, la idea bàsica que hem de predicar i practicar: hi ha vida fora de Tarradellas i d’Aragó o dels diferents serveis territorials i els parcs.

 I és a aquesta vida que ens devem i a la qual servim.

21 Mai 2007 Posted by | COMUNICACIONS, Intranet | , , , , | Comentaris tancats a EL VALOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

COMUNICACIÓ

Intranet de PTOP

El divendres 26 de gener vam fer, a la Delegació del Govern de Girona, l’acte de presa de possessió de Ramon Ceide com a director dels Serveis Territorials del Departament. Després, successivament, dilluns 29 a Tarragona, la d’en Joaquim Margalef; dimarts 30 a Tortosa, la de l’Antoni Sabaté; dimecres 31 a la seu del carrer Aragó, la d’en Joaquim Garcia com a director de serveis de la Catalunya central. Van participar en aquest acte la delegada del Govern a Barcelona, Carme San Miguel, el delegat del govern a la Catalunya central, Jordi Fàbrega i hi era també present la directora dels serveis territorials de Barcelona, Marisa Florensa. Aquest va ser un acte intern, fet per visualitzar la voluntat de reforçament de l’organització territorial que el Govern ha fet amb les set delegacions, però no volíem en cap cas prendre una decisió de localització en alguna de les ciutats de la Catalunya central per no enterbolir el debat. Aquest dia va discórrer després amb un calendari especial, marcat per la sessió del Parlament, on el diputat Paco Boya em va preguntar per la voluntat del Govern amb relació a les estacions de muntanya i em va permetre explicar la meva reunió del 16 de gener amb la junta de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya i el contingut i l’abast del Pla director de les estacions de muntanya, així com anunciar la voluntat del Govern d’atorgar un nou ajut de 100.000 euros a les diferents estacions d’esquí nòrdic de Catalunya.

Dijous 1 de febrer vam pujar a la Seu d’Urgell per anar a Andorra la Vella al lliurament del premi Ramon Llull. A la boca sud del túnel del Cadí, que havia estrenat gratuïtat aquell mateix matí per als residents de les comarques veïnes, una lluna immensa ens feia evident la manca de neu i la nua transparència de les muntanyes. La Seu i Andorra va ser el camí per fer divendres 2 de febrer la presa de possessió, a Talarn, d’en Jordi Mas i, més tard al migdia, la de l’Antoni Argilés a Lleida, com a directors dels Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i l’Aran i de Lleida, respectivament.

M’ha semblat convenient fer-vos aquest llarg itinerari pels serveis territorials per subratllar que, en tots els casos, vaig assenyalar la presència dels caps de serveis (urbanisme, carreteres, ports i transports), vaig voler emfasitzar la importància del servei i de la funció pública, alhora que remarcava la importància política i territorial i el paper de coordinació i d’interlocució amb el territori dels nous directors dels serveis territorials. En tots els actes, la presència dels representants dels governs locals i dels agents econòmics i socials fou molt nombrosa, i va evidenciar la influència enorme i l’impacte del nostre departament en el territori.

Els ciutadans i les administracions ens observen amb atenció i saben que molts aspectes de l’equilibri territorial, de la cohesió social, de la qualitat ambiental i de la qualitat de vida de les persones depenen de l’acció del Departament. Aquest és un nord que no podem perdre i que hem de reforçar cada dia. És el nostre deure i és el dret dels ciutadans i les ciutadanes.

5 febrer 2007 Posted by | COMUNICACIONS, Intranet | , , , , , | Comentaris tancats a COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ

Intranet de PTOP

El dijous 25 de gener de 2007 s’han signat els nomenaments dels nous directors de serveis territorial i responsables d’acció territorial.

El Departament ha nomenat el Sr. Jordi Mas com a director dels serveis territorials de l’Alt Pirineu i l’Aran, el Sr. Antoni Argilés director de Lleida, el Sr. Ramon Ceide director de Girona, el Sr. Joaquim Margalef director de Tarragona, el Sr. Antoni Sabaté responsable de les Terres de l’Ebre, com a funcionari eventual i el Sr. Joaquim García responsable de la Catalunya Central també com a funcionari eventual. La Sra. Marisa Florensa ha estat confirmada com a directora dels serveis territorials de Barcelona.

Com us deia en la meva comunicació anterior amb aquests nomenaments es completa tant l’estructura de direcció com l’estructura territorial del Departament.

Els directors de serveis territorials i els responsables territorials tenen encomanada la funció de coordinar els diferents serveis territorials (urbanisme, carreteres i ports i transports) de cada demarcació, representar la conselleria en el territori i mantenir una relació permanent amb els governs locals. Assistiran a les reunions de coordinació territorial del Govern que convoquen els delegats del Govern a cada demarcació i es posaran a la seva disposició per tal de garantir la plena efectivitat de l’acció del Govern en el territori, i periòdicament seran convocats a les reunions del Consell de Direcció del Departament.

Aquesta setmana començarem en el consell de Direcció els treballs de preparació de la meva compareixença al Parlament, on exposaré les prioritats del Departament per a la legislatura. Un cop feta la compareixença us farem arribar el text que penjarem íntegrament en el web del Departament.

Observo des dels finestrals de Tarradellas un dia gris, més fred que les darreres setmanes, mentre tots esperem que plogui i nevi. I esperem que quan ho faci ho faci bé.

25 gener 2007 Posted by | COMUNICACIONS, Intranet | , , | Comentaris tancats a COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ

Intranet de PTOP

Tal com us vaig anunciar fa alguns dies, em plau informar-vos que el Consell Executiu va aprovar el dia 16 de gener els nomenaments d’Oriol Balaguer com a director general de Ports Aeroports i Costes, i de Manel Villalante com a director general de Transports Terrestres. Esteve Tomàs, fins ara director general, assumirà la direcció del Programa de mobilitat i grans infraestructures, pel qual seguirà treballant també Miquel Àngel Dombriz. En la reunió del Consell de Direcció d’avui he expressat a tots els meu agraïment i reconeixement per la tasca desenvolupada.

Amb aquests nomenaments, les confirmacions ja anunciades de la secretaria general, dels secretaris de Mobilitat i Planificació territorial, de la directora de serveis, i de Joan Llort, Joan Ganyet i Jordi Follia com a directors generals, queda completa l’estructura de direcció del Departament.

Queda només pendent, per a més endavant, un nou nomenament en l’àmbit d’una direcció general de nova creació, a la Secretaria de Planificació territorial, que en el seu moment comportarà la incorporació d’una nova persona en aquesta estructura directiva.

En els propers dies, i ja en rebreu la corresponent informació, em proposo nomenar els directors de serveis territorials en els termes previstos en el decret d’estructura territorial del departament.

Em proposo també, en la mesura que ho permeti la meva agenda, continuar les visites a les diferents plantes i serveis, per tal de tenir una visió més propera de tots els diferents àmbits del Departament.

El nou Consell de Direcció anirà marcant les prioritats polítiques per a aquesta legislatura i la ferma voluntat de millorar, de forma sistemàtica, en la prestació del servei públic, en la qualitat de les infraestructures i en l’ordenació del territori de Catalunya.

19 gener 2007 Posted by | COMUNICACIONS, Intranet | , , , | Comentaris tancats a COMUNICACIÓ

INTERVENCIÓ SOBRE EL NOMENAMENT DE CONSELLERS

Intervenció en el Ple del Parlament. Intervenció del president de la Generalitat en sessió plenària, en compliment de l’article 9 de la Llei 13/1989, per donar compte del Decret 192/2004, del 20 de febrer, pel qual es nomena consellera d’Ensenyament la Sra. Marta Cid i Pañella, i del Decret 194/2004, del 20 de febrer, pel qual es nomena conseller en cap el Sr. Josep Bargalló i Valls

Publicada a  DSPC-P, 7, pàg 54  DSPC-P, 7, pàg 64

25 febrer 2004 Posted by | Actes PSC, INTERVENCIONS | , , , | Comentaris tancats a INTERVENCIÓ SOBRE EL NOMENAMENT DE CONSELLERS