Joaquim Nadal i Farreras

SALUTACIÓ DEL CONSELLER

Web de PTOP

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques no para d’innovar per tal de garantir la màxima informació i transparència. Ho ha fet des de fa un cert temps amb les eines de la política informativa incorporant-la a les xarxes socials i dotant-se d’un bloc que dóna molta fluïdesa a la transmissió del gran volum d’informació i notícies que genera el Departament. La informació i la transparència són drets ciutadans que tenim l’obligació de satisfer. I és evident que no n’hi ha prou amb la política informativa adreçada als mitjans i als usuaris. Cal també facilitar les coses. Afavorir l’accés a l’Administració, fer-la més propera i més entenedora. El valor de la proximitat esdevé la pedra de toc de tot un sistema que ha de vetllar per establir ponts entre l’Administració i l’administrat. 

Si la legislació i l’Administració han adquirit cada cop més complexitat i si sovint poden semblar com una autèntica teranyina indestriable, és imprescindible que les noves eines s’orientin a fer més fàcil el recorregut pels seus camins. 

Davant de complexitat, simplificació. I una guia per transitar adequadament i per desfer els nusos, per apartar la teranyina, per cercar la transparència. 

Aquesta pàgina web millora substancialment l’anterior. S’adequa a la creixent dimensió del Departament i facilita els recorreguts per tal de saber en cada moment que es necessiti què s’ha de fer,on s’ha d’anar o com s’hi pot accedir. 

Aquesta nova eina és un servei a la ciutadania. Una eina de proximitat, una línia calenta amb l’Administració. Però convé que tots els usuaris sàpiguen que en darrer terme hi ha un col·lectiu humà disposat a atendre, disposat a respondre, disposat a explicar, disposat a ajudar per tots els camins que calguin. I sabem que no és cap mèrit, és simplement el deure de l’Administració.

Si voleu accedir directament al web cliqueu aquí.

1 Setembre 2010 Posted by | COMUNICACIONS, Web | , , , , | Comentaris tancats a SALUTACIÓ DEL CONSELLER

SALUTACIÓ

Web de Presidència

Benvinguts al Departament de la Presidència

Aquest Departament s’ocupa principalment de les qüestions internes de gestió del Govern, dóna servei i assessorament al President de la Generalitat i s’encarrega de qüestions sectorials amb clara vocació transversal i en camps definits per polítiques integradores i de coordinació. Les relacions internacionals, la cooperació internacional, la política lingüística, els afers religiosos, la joventut, els esports, les polítiques de les dones, les polítiques de comunicació, les de la societat de la informació i del coneixement són un clar exponent de la varietat de qüestions que abordem des d’aquest Departament per encàrrec del Govern de Catalunya i amb clara vocació d’atendre les prioritats que, en tots aquests camps, defineixen els acords de Govern i els programes que vam comprometre davant de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

Tenim una visió integradora de totes aquestes polítiques i defugim el funcionament en compartiments estancs o el risc de semblar un calaix de sastre. Ben al contrari, des d’aquest Departament atenem polítiques adreçades a les persones i als col·lectius organitzats que conformen un riquíssim teixit de la nostra societat agrupada i integrada en una munió d’entitats i associacions constituïdes per donar resposta als anhels, a les aspiracions, a les idees i a les propostes que sorgeixen, amb força, des de tots els camps. Des de Presidència copsem les energies generoses, l’esforç de dedicació desinteressada, les grans dosis de voluntariat i de compromís que caracteritzen la societat catalana. I volem ser vehicle d’un nou impuls amb plena garantia de la llibertat i la independència de tots els col·lectius que han de rebre l’estímul i el reconeixement del Govern, tant com la garantia de la seva total autonomia.

Queda clar també que les prioritats del Govern s’emmarquen en els compromisos programàtics dels acords de Govern, on prevalen els criteris d’obertura, llibertat, independència i cohesió social en el treball del Govern al servei de la ciutadania.

Transparència, rigor i eficàcia ens mouen al servei de tot el país, de les persones, dels territoris i de les institucions dels governs locals i les de la societat civil, emparada i estimulada sense tuteles ni intervencionismes.

Transita per aquesta web de Presidència, fes-ne ús, suggereix canvis, exigeix tota la informació. Fes-te teu el teu Govern, ara amb més drets i més autogovern amb el nou Estatut.

31 Mai 2006 Posted by | COMUNICACIONS, Web | , , , | Comentaris tancats a SALUTACIÓ

SALUTACIÓ

Web de PTOP

Benvinguts i benvingudes al Departament de Política Territorial i Obres Públiques,

En aquestes pàgines trobareu informació sobre l’acció de Govern de Catalunya en matèries de tanta transcendència com el territori, el paisatge, l’urbanisme, les infraestructures o els equipaments logístics.

L’ordenació i la planificació territorial són el centre del nostre pensament i de la nostra acció. Les vides de les persones transcorren en un territori. Aquest territori és el nostre principal actiu, el nostre patrimoni, la nostra principal riquesa, l’herència que hem rebut. És una herència que volem millorada i que volem transmetre millor del que l’hem rebut.

Aquestes pàgines no són només una eina d’informació. També volen ser un vehicle útil de participació i suggeriments per tal que tots els ciutadans i ciutadanes vegin la voluntat de transparència i proximitat del Govern de Catalunya.

Confio que aquest sigui un vehicle útil i eficaç i que si no ho és prou ens ho digueu i ens ajudeu a millorar-los.

Molt cordialment.

8 gener 2004 Posted by | COMUNICACIONS, Web | , , , , , | Comentaris tancats a SALUTACIÓ