Joaquim Nadal i Farreras

ELS MAPES I LA GUERRA

Pròleg a Els mapes en la Guerra Civil espanyola. Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2007

No és nova la relació entre la cartografia i la tàctica i l’estratègia militars. En realitat molta cartografia coneguda i conservada té els seus orígens en moments convulsos i d’una profunda alteració. Ja ho hem dit en alguna altra ocasió: d’aquí que molts mapes històrics de Catalunya siguin francesos!. És una qüestió de veïnatge.

Però una guerra civil té tota una altra dimensió i unes implicacions en els plecs i replecs del territori d’una profunditat que tots coneixem.

L’exposició Els mapes en la Guerra Civil Espanyola,1936-1939 és una vindicació del caràcter instrumental de la cartografia, però és també el testimoni gràfic, cartogràfic i fotogràfic, dels escenaris de la memòria, del dramatisme dels combats, de la duresa dels enfrontaments, de l’impacte permanent i sistemàtic dels combats en les persones, la societat, l’economia i la geografia. De la brutalitat de l’impacte en la demografia. L’asèpsia tècnica dels cartògrafs i els fotògrafs no podia amagar un combat ideològic que transcendia els límits d’Espanya i implicava el món sencer.

El Govern de Catalunya vetlla des de tots els seus departaments per establir ponts amb les arrels històriques, amb els fonaments del país, amb la seqüència cronològica de la nostra peripècia col·lectiva i comunitària.

Preservar i conservar la memòria d’un temps i d’un país i de la seva gent de tots els temps. Explicar-la i transmetre-la. No es tracta d’una acumulació d’arxiu, que és una base de dades indispensable, es tracta d’una permanent reelaboració i interpretació per posar de manifest a cada instant el valor de la memòria. Res no és aliè a la memòria perquè tot està marcat pel caràcter dinàmic de les societats i la seva permanent evolució. La memòria és el reflex dels signes del temps, dels temps històrics en construcció permanent. Res no és estàtic, però tampoc res no és neutre i tots s’explica des d’uns referents.

Els mapes, els mapes per a la guerra i els mapes de guerra són l’expressió diferent sobre una mateixa base de l’aportació que fan les ciències del coneixement del territori.

En realitat, vist el paper de la cartografia i vista l’experiència històrica, podríem dir que els mapes són eines de pau de civilització i de progrés que en algun moment algú pot utilitzar per a la destrucció i contra la pau.

La simplicitat dels mapes de carreteres Michelín, primeres eines d’uns exèrcits desvalguts, ens posen al davant el sentit mateix d’aquesta exposició que recull els fons de la Cartoteca de Catalunya i ens mostra l’esforç d’adaptació que es va realitzar en temps de guerra per transformar les eines de sempre en eines pel combat.

Eines de llibertat, voldríem dir ara des de les institucions

1 gener 2007 Posted by | Pròlegs, PUBLICACIONS | , , , | Comentaris tancats a ELS MAPES I LA GUERRA