Joaquim Nadal i Farreras

INTERPEL·LACIÓ SOBRE IMMIGRACIÓ

Intervenció en el Ple del Parlament. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la immigració a Catalunya

Publicada a: DSPC-P, 89, pàg 11  i DSPC-P, 89, pàg 13

30 Mai 2002 - Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: