Joaquim Nadal i Farreras

COMPAREIXENÇA DEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ SOBRE EL PUOSC

Intervenció en la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.  Sessió informativa sol·licitada pel conseller de Governació i Relacions Institucionals, per a informar sobre el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

Publicada a: DSPC-C, 3, pàg 13  i DSPC-C, 3, pàg 15 i DSPC-C, 3, pàg 17

16 febrer 2000 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , | Comentaris tancats a COMPAREIXENÇA DEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ SOBRE EL PUOSC

PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT SOBRE L’EIX TRANSVERSAL

Intervenció en el Ple del Parlament. Pregunta al president de la Generalitat  sobre el finançament de les obres de l’Eix Transversal 

Publicada a:  DSPC-P, 8, pàg 48

9 febrer 2000 Posted by | Al Parlament, INTERVENCIONS | , , , , | Comentaris tancats a PREGUNTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT SOBRE L’EIX TRANSVERSAL