Joaquim Nadal i Farreras

EL GÜELL: PONT, LÍNIA VERDA, COLUMNA VERTEBRAL

El Punt, edició comarques gironines 

L’anomenada  frontissa del Güell, entre la carretera Santa Eugènia i el pont del Dimoni, va prenent forma. D’ací a poc ja es podrà circular pel carrer Güell i la nova perspectiva del carrer i del riu ja es pot intuir. Per la banda del carrer Güell, on no hi havia en  molts trams ni vorera, ja és possible caminar per unes d’amples i gaudir d’una visió renovada del carrer amb arbres nous i tot.

Es produeix, fins i tot, la petita paradoxa que en aquest costat on no hi havia arbres, el fet d’haver-ne plantat ha sembrat la inquietud entre alguns veïns que temen perdre llum  i sol. És, com sempre, la doble cara de la política municipal que no es pot perdre mai de vista. Però, en conjunt, en una visió global, ara ja no pot haver-hi cap dubte que el carrer a banda i banda del Güell haurà guanyat en coherència, ordenació i imatge. El riu quedarà més integrat i la secció dels dos carrers afavorirà un trànsit més fàcil i una comunicació entre Santa Eugènia i la Rodona, entre Santa Eugènia, Salt i Fontajau i Sant Gregori que ara es feia amb dificultats. D’aquesta manera, podem dir que s’haurà guanyat en qualitat de vida i accessibilitat, i que el Güell perdrà progressivament la seva condició de frontera per adquirir un paper més integrador fent que la ciutat i el carrer s’articulin entorn del riu, no d’esquena al riu.

Ara, però, convé pensar en el futur i preguntar-nos què cal fer en el tram del riu Güell que va del pont del Dimoni fins a Mas Xirgu i en tot l’espai indefinit que ocupen les lleres i les vores, tant del Güell com del Marroc. L’observació d’aquest entorn ens fa veure que Can Gibert del Pla no té cap punt de contacte amb Sant Narcís llevat del pont de l’Àngel, i que a banda i banda del Güell podem trobar diversos espais lliures insuficientment ordenats, com és el cas dels jardins Ignasi Bosch. No només això, sinó que la neteja de la llera i l’excés de vegetació desordenada plantegen alguns problemes de manteniment. Aquesta problemàtica  es fa encara més evident, tot i que potser menys visible, en tot l’espai comprès entre el Güell i el Marroc, emmarcat pels darreres del carrer Costa Brava, i pels darreres del camp de futbol de can Gibert del Pla, així com per les instal.lacions de l’escola Bell-lloc del Pla. En aquests punts, els dos rius perden ja totalment el seu caràcter urbà i separen encara més el pla de Salt de Sant Narcís i Mas Xirgu.

La visió de conjunt de tot aquest traçat fluvial planteja un munt de possibilitats futures, que haurien de permetre alhora millorar la comunicació entre les dues bandes i garantir un tractament medioambiental de les lleres dels rius per tal de fer-ne més patents els seus valors pel que fa a la vegetació de ribera.

Per això crec que ha arribat l’hora de plantejar un projecte que desenvolupi de forma conjunta tot aquest sector i permeti:

  1. l’ordenació de totes les zones verdes a banda i banda del Güell
  2. la construcció de ponts per a vianants, de materials lleugers, per millorar la comunicació entre Sant Narcís i  Can Gibert,
  3. la canalització del Güell i el Marroc,
  4. la potenciació de les vores de tots dos rius,
  5. la plantació de totes les vores i talussos,
  6. la connexió viària de la rambla Ramon Berenguer II amb el carrer Enric Marquès i Ribalta i
  7. la connexió viària en sentit nord/sud de les dues vores del Güell fins a Mas Xirgu.

La gran rotonda que es podria construir en el punt de contacte entre el Güell, el Marroc i un extrem de la finca de Bell-lloc del Pla, permetria desdoblar el trànsit que en sentit est-oest ha de comunicar el pla de Salt amb Girona, d’igual manera que s’ha de poder fer per la nova vialitat que es construirà com a conseqüència del nou parc hospitalari de Salt, emmarcant entre una banda i altra, una gran zona d’equipaments públics i privats que ja s’ha començat a configurar amb l’IES de Santa Eugènia, el camp de futbol, el CAP, la futura piscina, l’escola Bell-lloc del Pla i el destí futur dels terrenys adjacents.

Els ponts per a vianants han d’assegurar en dos punts, com a mínim, la permeabilitat que ara es concentra incòmodament en el pont de l’Àngel i han de fer compatibles les zones verdes de Can Gibert del Pla i Sant Narcís per a tots els veïns de la zona.

La nova ordenació, plantació i vialitat paral·lela al carrer Costa Brava ha de sanejar els darreres de les cases d’aquest carrer, i tot el tractament d’enjardinament i plantació ha de dotar tot el curs dels dos rius d’una línia verda, ordenada i potent, que articuli i integri sense perdre cap de les possibilitats ambientals que ara es destaquen d’una manera desbordant i desordenada.

La nova gran línia verda nord-sud que es definiria esdevindria així una nova columna vertebral de tot el sistema d’espais lliures de Girona i de les comunicacions entre Salt i Girona, entre Can Gibert del Pla i Sant Narcís, i entre Santa Eugènia, Sant Narcís i Mas Xirgu, amb una atenció especial a la qualitat del medi urbà, al tractament dels espais naturals i a la potenciació de l’accessibilitat, entre diversos barris de Girona, tot alliberant el grup Sant Narcís i el carrer Montnegre d’un trànsit que travessa innecessàriament o Sant Narcís o can Gibert del Pla.

Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí.

Anuncis

8 Mai 1999 - Posted by | ARTICLES D'OPINIÓ, El Punt | , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: